Persbericht Comité Free Mustapha, 7 februari

Mustapha Awad wordt nu bijna 7 maand gevangen gehouden in Israël.

Sympathisanten van het Comité Free Mustapha verzamelden op 6 februari voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een delegatie bestaande uit An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Ligue des Droits Humains en Myriam De Ly van het Comité Free Mustapha werden er ontvangen. De delegatie had een onderhoud gevraagd met de minister of met leden van het kabinet maar moesten het stellen met leden van de administratie. Een boodschap op zich.

De delegatie wenste duidelijk te maken dat er een mogelijkheid voor vervroegde vrijlating van Mustapha is in de maand maart, na het uitzitten van tweederde van zijn « straf » en dat de tussenkomst van België daarvoor absoluut noodzakelijk is.

De vertegenwoordigers van het ministerie maakten echter van meet af aan duidelijk dat België niet zou tussenkomen

Alexis Deswaef vatte de vijf ontmoetingen van het Comité met het ministerie als volgt samen: « Bij het eerste onderhoud werd ons verteld om geduld te oefenen, dat de diplomatie progressief werkt en er eerst mondelinge nota’s worden gemaakt. Vervolgens stelde men dat dit een uitzonderlijke zaak was en het einde van het proces moest worden afgewacht. En nu het vonnis is uitgesproken en een vervroegde vrijlating mogelijk is zegt men ons dat er niets kan ondernomen worden. De houding van België in de zaak Amaya Coppens in Nicaragua was nochtans totaal verschillend. Minister Reynders kwam de dag na haar aanhouding al tussen bij de Nicaraguaanse regering. Waarom  deze ‘twee maten, twee gewichten’? Omdat het hier om Israël gaat. »

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha en woordvoerster van de familie in Libanon (Photo : Dominique Botte)

An Muylaert, de Belgische moeder van Mustapha, tevens woordvoerster van zijn familie in Libanon, betreurt andermaal dat zij sinds zes en een halve maand zelfs de stem van Mustapha niet heeft gehoord: elk telefonisch contact werd hem verboden. Vanuit menselijk standpunt, een onaanvaardbare situatie. M. Deswaef besluit dan ook dat de detentieomstandigheden niet conform de internationale wetgeving zijn. Zelfs een basisrecht, telefonisch contact met zijn naasten, wordt niet nagekomen. Ook tijdens de ondervragingen onderging Mustapha onmenselijke behandelingen: slaaponthouding, ondervragingen 20u op 24u.

Myriam De Ly had het namens het comité Free Mustapha over de detentieomstandigheden van Mustapha die opgesloten zit in de extra beveiligde gevangenis van Gilboa. Eind januari vielen elitetroepen, op bevel van de minister van veiligheid, Gilad Erdan, Israëlische gevangenissen binnen met honden, matrakken, traangas en machinegeweren. 150 Gevangenen werden daarbij zwaar verwond in de gevangenis van Ofer. In de gevangenis van Gilboa is Mustapha niet gevrijwaard van dit soort experimenten.

Alexis Deswaef verwees eveneens naar een officiële tekst van diezelfde minister, tevens bevoegd voor « Strategische Zaken« , die naar alle kanselarijen werd gestuurd. Deze tekst bestempelt mensenrechtenverdedigers zoals Shawan Jabarin, vertegenwoordiger van Al Haq en secretaris generaal van FIDH; Salah Hamouri, de Frans-Palestijnse  advocaat die onlangs werd vrijgelaten en Mustapha Awad als « terroristen ».

België zou niet mogen dulden dat zijn burgers op deze manier besmeurd worden. Ook wij kunnen van nu af aan weggezet worden als « terroristen in pak ».

Het Comité Free Mustapha heeft alle mogelijke stappen ondernomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van bij zijn aanhouding had België kunnen pogen om Mustapha vrij te krijgen. Het kan dat nog steeds. Echter, in de loop der gesprekken, heeft de delegatie begrepen dat er geen politieke wil is om dit te bewerkstelligen.

Print Friendly, PDF & Email