Financiële steun (NL)

Het is heel belangrijk om de petitie massaal te tekenen maar we hebben ook financiële steun nodig. Mustafa heeft twee advocaten, één hier in België en één ter plaatse in Israël. Elke gift, hoe klein ook is een grote hulp. Dank bij voorbaat om iets te storten, de petitie en de artikels te verspreiden, de Facebook pagina zoveel mogelijk te delen, het rekeningnummer door te geven aan vrienden en familie.

Free Mustafa
BE96 7360 5044 3805.
BIC: KRED BE BB

Print Friendly, PDF & Email